Dây chuyền đùn ống nhựa BST – SJ90/30B

51.000.000