Dây chuyền đùn ống nhựa BST – SJSZ45/90

63.000.000