Dây chuyền đùn ống nhựa BST – SJSZ51/105

50.000.000