Dây chuyền đùn ống nhựa BST – SJSZ65/132

60.000.000