Dây chuyền sản xuất hồ sơ nhựa BST – H200

60.000.000