Dây chuyền sản xuất hồ sơ nhựa BST – SJSZ48

47.890.000