Dây chuyền sản xuất hồ sơ nhựa BST – SJSZ50

45.350.000