Dây chuyền sản xuất hồ sơ nhựa BST – SJSZ55

50.000.000