Dây chuyền sản xuất hồ sơ nhựa BST – SJSZ65

47.000.000