Dây chuyền sản xuất hồ sơ nhựa BST – TF600

51.000.000