Dây chuyền sản xuất tấm PP/PC BST – 330

53.000.000