Dây chuyền sản xuất tấm PP PC BST – 350

45.000.000