Máy cấp liệu đường ống tự động SA-T800

Liên hệ

Máy cấp ống sóng tự động, Máy có thể làm việc cùng với máy cắt ống hoàn toàn tự động để thực hiện tự động hóa, Tự động thanh toán ống cao su, ống nhựa, ống sóng, v.v.