Máy cắt băng keo tự động

Liên hệ

Máy cắt băng keo có thể cắt 5 hình dạng, chiều rộng của đường cắt là 1-45 mm, bạn có thể trực tiếp chọn hình dạng cắt và góc cắt trên máy, Cài đặt góc rất chính xác, ví dụ bạn cần cắt 41 ° C, Cài đặt trực tiếp 41 ° C, rất dễ vận hành.