Máy cắt băng siêu âm SA-AH210

Liên hệ

SA-AH210, Máy cắt băng siêu âm Máy cắt dây thừng cho hình dạng cắt thẳng, Máy cắt băng dệt này sử dụng điều khiển tự động bằng máy vi tính. Sau khi cài đặt chương trình, máy có thể tiến hành cắt vật liệu tự động. Tốc độ cắt có thể được cài đặt theo các vật liệu khác nhau, chiều dài và số lượng cắt có thể được đặt khi cần thiết.