Máy cắt băng vải dệt siêu âm SA-AH210B

Liên hệ

Máy cắt băng dệt này sử dụng điều khiển tự động bằng máy vi tính. Sau khi cài đặt chương trình, máy có thể tiến hành cắt vật liệu tự động. Tốc độ cắt có thể được cài đặt theo các vật liệu khác nhau, chiều dài và số lượng cắt có thể được đặt khi cần thiết.