Máy cắt băng vải dệt thoi tự động SA-DS200

Liên hệ

SA-DS200, Máy cắt băng vải dệt thoi tự động với nhiều hình dạng khác nhau, áp dụng cắt khuôn, hình dạng cắt khác nhau khuôn cắt khác nhau, chiều dài cắt cố định cho mỗi khuôn, máy có thể tiến hành cắt vật liệu tự động. Tốc độ cắt có thể được cài đặt tùy theo các vật liệu khác nhau.