Máy cắt cuộn dây tự động SA-C01

Liên hệ

Tự động tính toán chiều dài cáp, tạo và cắt cuộn dây. nếu cần, có thể chọn hai loại máy trực tuyến và ngoại tuyến. Bạn có thể kết nối thành công máy cuộn với dây chuyền sản xuất cáp của mình, để đạt được khả năng buộc cuộn cắt trực tuyến.