Máy cắt dây đai con dấu SA-FA300

Liên hệ

Máy này sử dụng một mô-đun tuyến tính để tích hợp ba quy trình chèn, tước và gấp mép trong một chuỗi có thứ tự. Tiết kiệm nhân lực, nâng cao hiệu quả lao động, các thông số có thể được lưu và điều chỉnh, và mỗi chức năng có thể được sử dụng độc lập.