Máy cắt và tước giữa đa lõi tự động SA-H03-M

Liên hệ

Phạm vi xử lý dây: 4-30mm², SA-H03-M, Máy cắt và tuốt ở giữa tự động, được thiết kế cho cáp nhiều lõi và dây đơn bên ngoài tước và cắt ở giữa, Máy này giải quyết tốt nhất vấn đề dây có vỏ bọc ở giữa. rất tốt, và Bạn cũng có thể tắt chức năng tước giữa nếu không cần, Tốc độ tước được cải thiện đáng kể và tiết kiệm chi phí lao động.