Máy cắt và xoắn cáp phẳng tự động SA-H8060N

Liên hệ

Máy tuốt và xoắn dây hoàn toàn tự động này có thể hoàn thành việc cắt một nửa dây, tuốt một phần nhiều phần và xoắn dây cùng một lúc.