Máy chèn và uốn đầu cuối tự động SA-FS3700

Liên hệ

Máy có thể uốn cả hai bên và chèn một bên, có thể treo lên đến các con lăn có màu sắc khác nhau, có thể treo một dây một dây 6 trạm, thứ tự có thể chiều dài của từng màu dây có thể được chỉ định trong chương trình, dây có thể được uốn, đưa vào và sau đó tự động nạp liệu bằng tấm rung, bộ theo dõi lực uốn có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu sản xuất.