Máy hủy nhựa một trục đôi BST – GLF800

45.350.000