Máy tạo phôi cáp hạng nặng SA-F2000

Liên hệ

Prefeeder là một loại máy ưu tiên năng động cao, được phát triển để cấp cáp và dây một cách nhẹ nhàng cho các máy tự động hoặc máy móc quy trình khai thác dây khác. Do cấu trúc nằm ngang và thiết kế khối ròng rọc nên máy hút này hoạt động rất ổn định và khả năng tích tụ dây lớn