Máy tạo phôi sợi dây 5 trạm SA-D005

Liên hệ

Máy cấp dây tự động, tốc độ được thay đổi theo tốc độ máy cắt mà không cần người điều chỉnh, cảm ứng tự động tắt, đảm bảo dây / cáp có thể tự động gửi ra. Tránh thắt nút, nó phù hợp với máy cắt và tuốt dây của chúng tôi để sử dụng.