Máy thiếc 5 dây tự động cho đầu đôi SA-Z05

Liên hệ

Máy thiếc 5 dây hoàn toàn tự động cho đầu đôi Máy cắt và tuốt xoắn cáp 5 dây hoàn toàn tự động cho đầu đôi trong một lần, Tốc độ tuốt được cải thiện đáng kể, tiết kiệm chi phí lao động và cải thiện Tính năng 1. Hệ thống điều khiển bằng máy vi tính, cao độ chính xác cắt dây cắt tước. 2. Cắt dây, tước và uốn được hoàn thành một lần. 3. tốc độ nhanh, cao