Máy tước đa lõi 1-10MM SA-9060

Liên hệ

Phạm vi xử lý dây: Tối đa 10mm, hoàn toàn tự động tước và cắt vỏ bọc bên ngoài của cáp có vỏ bọc, Mô hình này không thể tước lõi bên trong, Tất cả đều có thể xử lý dây bọc phẳng và tròn.