Máy tuốt dây cắt SA-H03

Liên hệ

SA-H03, Mô hình này được thiết kế cho Máy tuốt dây cắt dây với chiều dài tước áo khoác bên ngoài dài 1M. Hoặc chiều dài tước áo khoác bên ngoài hơn 1M. Có thể tước áo khoác bên ngoài và lõi bên trong cùng một lúc. Mẫu tiêu chuẩn Tước đầu: 10-120mm, Tước đuôi: 10-240mm, Thêm một chức năng tước áo khoác dài bên ngoài, áo khoác ngoài có thể tước độ dài hơn 1MM.