Máy tuốt dây và in phun tự động SA-H03

Liên hệ

Phạm vi xử lý dây: 0,3-25mm², máy cắt và cắt hoàn toàn tự động cho cáp lớn, hoặc tước lớp vỏ bọc bên ngoài của cáp có vỏ bọc (Tối đa 7 lõi), Tốc độ cắt và tiết kiệm nhân công được cải thiện đáng kể.