Máy uốn đầu cuối 1.5T / 2T

Liên hệ

Máy uốn đầu cuối câm SA-2.0T, 1.5T / 2T đảm bảo rằng lực và độ dịch chuyển phù hợp được áp dụng cho thiết bị đầu cuối khi chúng được uốn vào dây, các kiểu máy của chúng tôi từ 1,0 đến 8,0T ở cấu hình phổ thông và tiêu chuẩn, khác nhau các thiết bị đầu cuối có thể được uốn trong một máy bằng cách thay đổi đầu phun một lần chạm.