Máy uốn dây cáp bán tự động SA-1.5T

Liên hệ

Máy uốn đầu cuối đảm bảo rằng lực và độ dịch chuyển phù hợp được áp dụng cho thiết bị đầu cuối khi chúng được uốn vào dây, các kiểu máy của chúng tôi từ 1,0 đến 8,0T ở cấu hình phổ thông và tiêu chuẩn, các thiết bị đầu cuối khác nhau có thể được uốn trong từng máy một – cảm ứng thay đổi của dụng cụ.