Máy uốn tước bán tự động SA-S2.0T

Liên hệ

Máy uốn tuốt bán tự động, Máy tuốt vỏ và uốn cáp đa lõi được thiết kế đặc biệt để xử lý các dây lõi của cáp có vỏ bọc nhiều ruột và dây đơn, chỉ cần thay đổi dụng cụ uốn cho khác học kỳ