Máy bắn vít tự động loại để bàn SA-300

Liên hệ

Máy vặn khóa tự động kiểu để bàn dựa trên tọa độ đã đặt, máy tự động hoàn thành việc thanh toán khóa sản phẩm. Nhiều cơ chế khóa có thể được cài đặt trên trục Z để đạt được khóa nhiều sản phẩm đồng thời, giúp cải thiện đáng kể hiệu quả sản xuất. Khi thay đổi sản phẩm của mô hình này, bạn chỉ cần sửa đổi thông số tọa độ của điểm khóa, và thao tác rất đơn giản. Trong thời đại cập nhật sản phẩm nhanh chóng ngày nay, nó có thể giúp tiết kiệm đáng kể đầu tư vào tài sản cố định.