Máy xoắn tuốt lõi bên trong tự động SA-3FN

Liên hệ

Máy tuốt dây điện khí nén này được sử dụng chủ yếu để bóc các loại cáp máy tính nhiều ruột, cáp điện thoại, cáp song song và dây nguồn.