Thiết bị cắt và tuốt dây đơn BV tự động 0,2-10mm² SA-208JE2

Liên hệ

Phạm vi xử lý dây: 0,2-10mm², SA-208JE2, Thiết bị cắt và tuốt dây đơn BV tự động, Tự động hoàn toàn và cắt dây đơn cùng một lúc, Được sử dụng rộng rãi trong dây đai