Một máy uốn đầu cuối hai dây tự động SA-3020T

Liên hệ

Máy uốn đầu cuối kết hợp hai dây này có thể tự động xử lý cắt dây, bóc vỏ, uốn hai dây vào một đầu cuối và uốn một đầu cuối vào đầu kia.